Modelovanje ORACLE baza


ORA 6: Relacioni model baze podataka
ORA 6: Relacioni model baze podataka  
30.12.2013. 08:57 | 0 Komentara
Konceptualni model podataka treba transformisati u fizički model podataka. Na osnovu ER-modela pravimo relacionu bazu podataka, koja se sastoji iz tabela (relacija) koje su medjusobno povezane. Dakle, ER dijagram postaje relacioni dijagram baze podataka
ORA 5: Normalizacija, Prva i Druga Normalna Forma
ORA 5: Normalizacija, Prva i Druga Normalna Forma  
29.12.2013. 11:30 | 0 Komentara
Šta se dešava kada je podatak smešten na više od jednog mesta u bazi podataka? Šta ako neko promeni informaciju na jednom mestu ali ne i na ostalim? Kako ćete znati koja informacija je tačna?
ORA 4: Konvencije za crtanje ER-dijagrama
ORA 4: Konvencije za crtanje ER-dijagrama  
28.12.2013. 23:45 | 0 Komentara
Najefikasnije je komunicirati sa drugima na način koji svi razumeju. Crtanje ER dijagrama je slično tome, svi crtaju dijagrame po istim pravilima. U ovoj lekciji naučićete da prateći pravila, konstruišete komponente ER-dijagrama koje predstavljaju entitete i atribute.
ORA 3: Model Objekti-Veze (MOV) i ER dijagram
ORA 3: Model Objekti-Veze (MOV) i ER dijagram  
28.12.2013. 23:13 | 0 Komentara
Dijagram entiteti-veze, poznat kao ERD, je konsistentno sredstvo koje može biti upotrebljeno za prezentaciju potreba za podacima bez obzira koji tip baze podataka se koristi, čak i ako se baza podataka uopšte ne koristi.
ORA 2: Entitet, instanca, atribut, UID
ORA 2: Entitet, instanca, atribut, UID  
28.12.2013. 14:04 | 0 Komentara
Ako znate kako da organizujete i klasifikujete podatke znaćete da izvučete korisne zaključke o podacima. Zato je važno naučiti šta su entiteti, instance, atributi, jedinstveni identifkatori.
ORA 1: Uvod u Oracle baze podatka (Podatak Vs Informacija)
ORA 1: Uvod u Oracle baze podatka (Podatak Vs Informacija)  
28.12.2013. 11:54 | 0 Komentara
Da biste shvatili šta su to baze podataka prvo morate znati da razlikujete podatke od informacija Da biste napravili dobru bazu podataka morate znati njenu svrhu i svrhu projektovanja baze podataka.