MyCMS - Multifunkcionalni sistem za upravljanje sadržajem sajta

MyCMS je multifunkcionalni sistem za upravljanje sadržajem Vašeg web sajta. On omogućava klijentima da na jednostavan način upravljaju gotovo celokupnim sadržajem svog sajta od kreiranje strukture menija i podmenija, postavljanja pozadinskih fotografija, dodavanje više tipova stranica u sajt itd. U sistem je uključen i podsistem za višejezičnost sajta, te na ovaj način svojim posetiocima možete omogućiti da sadržaj Vašeg sajta čitaju i na drugim jezicima.

Ono što je jako bitno je to da je ovaj sistem veoma jednostavan za korišćenje i da je prilagođen svim klijentima bez obzira na nivo njihovog poznavanja informatike i osposobljenosti za rad na računaru. Admin panel je pregledan, sve je napisano na srpskom jeziku, i klijent dobija jasne poruke o statusima svih akcija koje je izveo nad aplikacijom.

1
1
1
1Takođe, sistem se uvek može dodatno nadograđivati u zavisnosti od potreba klijenta. Ukoliko klijent nije zadovoljan određenom opcijom sistema ili pak želi neku novu opciju, naš tim je uvek spreman da reši takve zahteve.

Upotreba sistema se vrši kroz 3 jednostavne operacije: Najpre se kreira struktura menija i podmenija, zatim se kreiraju stranice aplikacije prema određenom tipu i na kraju se stranice povežu sa odgovarajućim menijem odnosno podmenijem

MyCMS se može kupiti u paketu sa dizajnom sajta, ali se može i nadograditi na neki postojeći sajt.Sve naše proizvode odlikuje:

Jednostavan za prilagođavanje

Naši proizvodi se mogu jednostavno prilagoditi Vašim potrebama, odnosno potpuno su okrenuti ka Vašem biznisu. Možemo Vam pružiti unikatan dizajn za svaku Vašu poslovnu potrebu, i dodati programske opcije koje su Vam neophodne.

Precizan i elegantan dizajn

Aplikacije koje radimo odlikuje jednostavan, pregledan i validan dizajn, koji uvek prati najaktuelnije svetske standarde i dostignuća. Takođe, naše aplikacije su prilagođene za pristup sa mobilnih uređaja i tablet računara (imaju "responsive" dizajn).

Bez limita

Mi ne postavljamo nikakve limite na naše prozvode. Možete koristiti svaki naš proizvod na način koji Vama najviše odgovara, sve dok se poštuju Autorska prava izdavača proizvoda. U posebnim slučajevima odričemo se svih autorskih prava.

SEO Friendly

Trudimo se da naši proizvodi imaju što bolju poziciju na pretraživačima, i zato je svaki naš proizvod prošao detaljan proces optimizacije po najnovijim svetskim standardima iz ove oblasti.

Jednostavni za upotrebu

Svesni smo da nisu svi naši klijenti podjednako informatički obrazovani, pa su naši proizvodi prilagođeni čak i onim korisnicima koji imaju jako malo iskustva u radu sa računarskim programmima.

Ušteda novca

Naši proizvodi su finansijski isplativi jer nema potrebe za dodatnim troškovima za održavanje proizvoda. Klijent ima sve potrebne mogućnosti za samostalno korišćenje našeg proizvoda.


MyCMS na delu

1

CoolCab Wien

1

Remont Sušara Čačak

1

Air Cars Wien

1

Mašino Dizajn Čačak

1

HMS Portal Celje

1

Pons Čačak

1

Revochip Uzići

1

Vojinović032 Čačak