VetAPP
Program / Aplikacija za veterinare

VetAPP je namenjen pojedinačnim veterinarima kao i Agencijama sa više veterinara i omogućava jednostavnije praćenje aktivnosti i beleženje pregleda i intervencija. Omogućuje pretragu po brojnim parametrima kao i generisanje izveštaja.

Analitika i izveštavanje

Povežite se sa farmerom na profesionalan način. Šaljite mu spisak intervencija, raspored telenja, najave dolazaka i sl. Mogućnost automatskog slanja emaila ili SMS-a farmerima.

Eksportovanje podataka

VetAPP omogućava da podatke exportujete u kalendar (.ICS) ili excel (XLS) radi lakše buduće obrade, čuvanja ili importa u druge aplikacije.

Potpuna kontrola

Samo Vi i korisnici koje Vi kreirate imaju mogućnost pristupa Vašim podacima. Aplikaciju je nemoguće hakovati, te su Vaši podaci apsolutno sigurni. Takođe, svi Vaši podaci se čuvaju na cloudu uz jednodnevni automatski backup.


1
1
1
1
1
1

Detaljnije o aplikaciji pogledajte na oficijelnoj prezentaciji: www.vetapp.rs