C# programiranje

CSH 4: Klase i objekti

Klasa je korisnički izveden tip podataka koji se sastoji od polja različitog tipa i metoda. Klasa definiše podatak i njegovo ponašanje. Objekat je konkretan primerak klase.

CSH 3: Funkcije (methods) i nizovi (array)

Kada je reč o funkcijama prvo treba objasniti funkciju Main(). Ova funkcija kao rezultat vraća void ili int, a može se uključiti string[] args parametar, pa su moguće sledeće verzije ove funkcije:

CSH 2: Grananje (uslovi) i ciklusi (petlje)

Uslov može biti jednostavan relacijski izraz ili kombinacija izraza spojenih s logičkim operatorima. Izraz mora biti unutar okruglih zagrada. Naredba if radi tako da se ispita uslov i u skladu sa istinitom ili lažnom vrednošću uslova izvršavaju naredbe.

CSH 1: Uvod u C# programiranje

C# je jednostavan objektno-orijentisan programski jezik opšte namene. Razvio ga je Microsoft tim koji je vodio Andres Hejlsberg. Poslednja verzija C# je 4.0 koja je završena 12. Aprila 2010. god.