CSH 3: Funkcije (methods) i nizovi (array)


Kada je reč o funkcijama prvo treba objasniti funkciju Main(). Ova funkcija kao rezultat vraća void ili int, a može se uključiti string[] args parametar, pa su moguće sledeće verzije ove funkcije:


static void Main()
static void Main(string[] args)
static int Main()
static int Main(string[] args)

Opcionalni parametar args u Main() funkciji obezbeđuje način za dobijanje informacija izvan aplikacije. Funkcije u C# predstavljaju blokove koda koji se mogu izvršavati u bilo kom delu aplikacije.  

Kod OOP funkcije se nazivaju metode, ali taj termin će se kasnije koristiti kod klasa. Tako na primer, ako se u traži ispis nekog teksta, može se pozvati funkcija u bilo kom delu aplikacije, a dovoljno je samo jednom da se napiše. Funkcije utiču na čitljivost koda. 

Definicija i poziv funkcije

Funkcije se mogu smestiti ili pre ili posle glavne funkcije Main(), a mogu biti sa ili bez argumenata. Argumenti funkcije se navode u zaglavlju funkcije, iza čega se dalje piše telo funkcije (ono što funkcija treba da uradi). Funkcija se poziva u glavnom programu navođenjem imena funkcije i eventualno prosleđivanjem parametara.

Primer 1. Napisati konzolnu aplikaciju za formiranje funkcije Pisi() i pozivanje funkcije u  glavnom programu.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace FunkcijaZaIspisTeksta
{
  class Program
  {
    //Definicija funkcije Pisi()
    static void Pisi()
    {
      Console.WriteLine("Ovo je tekst");
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Pisi();//poziv funkcije Pisi()
    }
  }
}

Nizovi

Nizovi u C# predstavljaju objekte. Deklaracija niza vrši se na sledeći način:

Osnovni tip može biti int, float, string, kao i enumeracija ili struktura. Niz se mora inicijalizovati pre upotrebe. Mogu se dodeliti vrednosti na sledeći način:

int[] mojNiz;
int mojNiz[2]=10;

Moguće je navesti između velikih zagrada vredosti kojima se vrši inicijalizacija:
int[] mojNiz={2, 4, 6, 8, 10};

U ovom nizu je inicijalizovano 5 elemenata niza. Ukoliko se želi inicijalizovati niz sa nulom kao početnom vrednošću, dodaje se operator new ispred dimenzije niza:

int[] mojNiz = new int[5];

U C# ključna reč new se može koristiti kao operator ili modifikator. Kao operator se koristi za kreiranje objekata na heap-u i za poziv konstruktora. new modifikator se koristi da sakrije nasleđene članove iz  članova osnovne klase.

Primer 2. Napisati konzolnu aplikaciju za unos n elementa niza i ispis unetih elemenata na standardnom izlazu.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Niz
{
    class Program
    {
        static void Unos(int[] niz, int n)
        {
            int i;
            for(i=0; i < n; i++)
                niz[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        }
        static void Ispis(int[] niz, int n)
        {
            int i;
            for (i = 0; i < n; i++)
                Console.WriteLine("{0}", niz[i]);
        }
        static void Main(string[] args)
        {
            int[] mojNiz= new int[20];
            int n;
            Console.WriteLine("Uneti dimenziju niza");
            n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Uneti elemente niza");
            Unos(mojNiz, n);
            Console.WriteLine("Vrednosti elemenata niza su sledece:");
            Ispis(mojNiz, n);
        }
    }
}


Literatura: Fakultet Tehničkih Nauka ČačakOstavite komentar

Komentari posetilaca


  Ovaj članak nema komentara.
  Budite prvi koji će ostaviti komentar!