CSH 1: Uvod u C# programiranje


C# je jednostavan objektno-orijentisan programski jezik opšte namene. Razvio ga je Microsoft tim koji je vodio Andres Hejlsberg. Poslednja verzija C# je 4.0 koja je završena 12. Aprila 2010. god.

Prva verzija (C# 1.0) se pojavila 2001.godine, pa su se ubrzo pojavljivale nove verzije ovog programskog jezika. Pošto je naslednik C i C++ jezika, dobio je ime sharp po inspiraciji muzičke notacije i znači da se napisana nota izvodi za pola koraka više. C# je naprednija verzija C++ jezika. Fajlovi pisani u ovom jeziku imaju ekstenziju cs. 
 
Šta je .NET Framework? 
 
NET Framework je revulucionarna platofrma koju je kreirao Microsoft za razvoj aplikacija. To je takva platforma na kojoj mogu raditi različite vrste aplikacija (Windows aplikacije, Web aplikacije, Web servisi...). NET Framework je dizajniran tako da može koristiti bilo koji programski jezik kao što su C++, Visual Basic, Jscript, čak i ranije verzije Cobol. Takođe je moguće da se kombinuju pojedini delovi koda iz različitih programskih  jezika. Npr. kod napisan u C# se može kombinovati sa kodom iz Visual Basica. NET Framework sadrži veliku biblioteku koda koji može da koristi klijentski jezik (kao što je C#) koristeći tehnike objektno-orijentisanog programiranja. Ova biblioteka se sastoji od različitih modula, pri čemu je moguće koristiti pojedine delove u zavisnosti od potrebe. Tako 
npr. neki moduli sadrže blokove za kreiranje windows aplikacija, drugi deo za mrežno programiranje, a neki drui za Web razvoj. Neki moduli su podeljeni u neke specifičnije pod module. 
 
Objektno - orijentisano programiranje (Klase, objekti i metode) 
 
Objekat je primerak (instanca) klase. Klasa predstavlja skup podataka i instrukcija koje se izvode na nekim podacima. Klasa je skup pravila koji određuju kako će  se formirati neki objekat. Svaka klasa ima svoje članove i to su podaci i kod. Podaci koji se definišu u klasi obično se nazivaju polja (fields). Ovde se koriste termini kao što su funkcija (metoda) koja predstavlja kod programa koji se izvršava nad podacima. Metodi su ustvari podprogrami i oni mogu imati svojstva, događaje i konstruktore. Metodi se izvršavaju nad poljima koja su definisana u klasi. 

Primer 1. Napisati konzolnu aplikaciju za unos i sabiranje dva cela broja.


using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication2 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            int prvi, drugi, rezultat;  // Deklarisanje promenljivih
            string string1, string2; 
            Console.WriteLine("Uneti prvi broj ");  // Ispisuje tekst na ekran
            string1 = Console.ReadLine();  // Cita unos
            prvi = int.Parse(string1); 
            Console.WriteLine("Uneti drugi broj ");  
            string2 = Console.ReadLine(); 
            drugi = int.Parse(string2); 
            rezultat = prvi + drugi; 
            Console.WriteLine("Rezultat sabiranja je: "); 
            Console.WriteLine(prvi + " + " + drugi + " = " + rezultat); 
            Console.ReadKey(); 
        } 
    } 
} 

namespace predstavlja .NET način da se kod i njegov sadržaj jedinstveno identifikuju. Takođe se koristi za kategorizaciju elemenata u .NET Framework. namespace je deklarisan za kod aplikacije koja se u ovom slučaju naziva ConsoleApplication1. 

using System; - predstavlja korišćenje System namespace (odnosi se na biblioteku klasa .NET Framework, čiju biblioteku koristi C#). Za veće projekte može se kreirati sopstveni namespaces. 

static void Main() - počinje glavni metod, gde se izvršava program. Ovaj metod počinje sa static, što znači da je statički i void - ne vraća vrednost. 

Console.WriteLine("Neki tekst."); -WriteLine() je funkcija koji kao rezultat vraća string koji mu je prosleđen. Console- podržava konzolni I/O. U kombinaciji se 
kompajleru govori da je WriteLine() članica Console klase. Izrazi u C# se zvršavaju sa tačka-zarezom (;). 

Console.ReadKey(); - funkcija za unos nekog znaka sa tastature (za prekid rada programa) 

Konzolne aplikacije se kreiraju u Microsoft Visual Studio tako što se prilikom kreiranja projekta izabere "Console Application"

Literatura: Fakultet Tehničkih Nauka Čačak
Ostavite komentar

Komentari posetilaca


  • dukan | 07.03.2016 08:55

    Čestitke! Veoma lepo urađeno.