ORA 5: Normalizacija, Prva i Druga Normalna Forma


Šta se dešava kada je podatak smešten na više od jednog mesta u bazi podataka? Šta ako neko promeni informaciju na jednom mestu ali ne i na ostalim? Kako ćete znati koja informacija je tačna?

Normalizacija je proces koji rešava ovakve probleme.

Vaš cilj kao dizajnera baze podataka je da „skladištite podatke na jednom mestu i najboljem mestu“. Praćenje pravila normalizacije pomaže vam da postignete taj cilj. 

Prva Normalna Forma (1NF)

Prva Normalna Forma zahteva da nema viševrednosnih atributa. Da biste proverili da li je zadovoljena 1NF, potvrdite da svaki atribut ima samo jednu vrednost za svaku instancu entiteta.


Postoji mnogo učionica u zgradi škole, dakle to je atribut koji se ponavlja. Ovo je narušavanje 1NF.Atribut učionica će imati više vrednosti za jednu školsku zgradu.

Ako atribut ima vrednosti koje su višestruke, napravite novi entitet i povežete ga sa početnim entitetom pomoću veze više prema jedan (M:1).

 

Ispunjavanje uslova 1NF

 

UČIONICA je sada poseban entitet. Svi atributi imaju samo jednu vrednost u instanci. Oba entiteta su u prvoj normalnoj formi.

Druga Normalna Forma (2NF)

Druga normalna forma zahteva da svaki atribut koji nije jedinstveni identifikator zavisi od celog jedinstvenog identifikatora.

To znači da svi atributi koji nisu deo jedinstvenog identifikatora moraju zavisiti od celog UID. To se posebno odnosi na entitete koji imaju UID koji se sastoji od više atributa ili kombinacije atributa i veze (veza).

 

Literatura: Fakultet Tehničkih Nauka Čačak
Ostavite komentar

Komentari posetilaca


    Ovaj članak nema komentara.
    Budite prvi koji će ostaviti komentar!