ORA 3: Model Objekti-Veze (MOV) i ER dijagram


Dijagram entiteti-veze, poznat kao ERD, je konsistentno sredstvo koje može biti upotrebljeno za prezentaciju potreba za podacima bez obzira koji tip baze podataka se koristi, čak i ako se baza podataka uopšte ne koristi.

Dobar konceptualni model podataka ostaje isti bez obzira na tip baze podataka na kojoj je sistem izgrađen. To je ono na šta mislimo kada kažemo da je model “nezavisan od implementacije.”

Model podataka ostaje isti čak i ako se baza podataka uopšte ne koristi, na primer ako su podaci na kraju smešteni u papirnom obliku u arhivskom ormanu.

Četiri cilja ER-modelovanja:
1. Obuhvatiti sve potrebne informacije
2. Osigurati da se svaka informacija modeluje samo jedanput, da se isti podatak ne pojavljuje više puta na modelu
3. Ne modelovati informacije koje se mogu dobiti iz već modelovanih informacija
4. Smestiti svaki podatak na predvidivom, logičnom mestu

Da biste napravili dobar MOV,  koji ćete grafički predstavili pomoću ERD-a, treba da identifikujete veze među entitetima. To vam:

- Pomaže da sagledate uzajamna dejstva različitih delova jednog sistema
- Olakšava da razumete kako su podaci međusobno povezani

Veze među entitetima

Svaka veza:
- Pokazuje kako se entiteti odnose jedan prema drugome
- Predstavlja nešto što je značajno/važno za posao
- Postoji uvek između dva entiteta (ili dve pojave istog entiteta)
- Uvek ima dve strane
- Imenovana je na oba kraja
- Ima karakteristike (opcionalnost i kardinalnost)

Primer opisa poslovog sistema

Poslovni ciljevi
“Divne Knjige” je mala ali rastuća kompanija koja se bavi prodajom knjiga. Misija kompanije je da svakom svom klijentu obezbedi knjige različite tematike, u različitim formatima, zatim najnovija izdanja različitih izdavača kao i obaveštenja o bitnim događajima kao što je potpisivanje knjiga i slično. Krajnji cilj knjižare je da omogući klijentima naručivanje knjiga preko Interneta.

Informacione potrebe
Knjižari “Divne Knjige” je potrebno da  poseduje ažurne informacije o naslovima knjiga, autorima, izdavačima, ISBN brojevima, izdanjima knjiga, informacije koje se odnose na tematiku koju određena knjiga obrađuje. Takođe joj je potrebno da  prati prodaju na veliko i prodaju na malo za sve artikle. Knjižari su potrebne i informacije o klijentima, to jest kupcima, kao što su ime i prezime klijenta, adresa i grad iz koga klijent dolazi kao i email adresa radi slanja emailova o specijalnim ponudama, datumima potpisivanja knjiga i slično. Naravno, informacije o klijentima treba uvek da budu na vreme ažurirane ukoliko dođe do promene prebivališta, promene emaila i slično. Knjižari je još potrebno da beleži sve narudžbine kupaca kao i datume kada su narudžbine napisane. 

Poslovna pravila i pretpostavke
Knjižara Divne Knjige bi trebalo da bude u mogućnosti da pomogne bilo kom klijentu koji pozove telefonom ili pošalje email. Svaka mušterija može predstavljati klijenta. Klijent je svako ko je kupio knjigu ili je naručio. Razmatraju se svi zahtevi klijenata uključujući i interesovanja za izdavače, tematiku i tipove artikala koje knjižara još nije imala ili trenutno nema u svom asortimanu. 

ER dijagram opisanog poslovnog sistema

Literatura: Fakutet Tehničkih Nauka Čačak
Ostavite komentar

Komentari posetilaca


    Ovaj članak nema komentara.
    Budite prvi koji će ostaviti komentar!