ORA 6: Relacioni model baze podataka


Konceptualni model podataka treba transformisati u fizički model podataka. Na osnovu ER-modela pravimo relacionu bazu podataka, koja se sastoji iz tabela (relacija) koje su medjusobno povezane. Dakle, ER dijagram postaje relacioni dijagram baze podataka

Primarni ključ

Svaka tabela treba da ima primarni ključ.
Primarni ključ mora biti jedinstven.
Nijedan deo primarnog ključa ne sme biti bez vrednosti.

Tabela može imati jednu kolonu ili kombinaciju kolona koje mogu da posluže kao primarni ključ tabele. Svaka od njih se naziva “kandidat” za ključ.

Strani ključ

Strani ključ (FK) je kolona ili kombinacija kolona u jednoj tabeli koja ukazuje na primarni ključ u istoj tabeli ili drugoj tabeli.

Ako je strani ključ deo primarnog ključa, taj strani ključ ne može biti NULL (ne može biti bez vrednosti).

 

Mapiranje termina

Promena iz analize (konceptualni model) u dizajn (fizička implementacija) takođe znači promenu terminologije.
Entitet postaje tabela
Instanca postaje red
Atribut postaje kolona
Primarni jedinstveni identifikator postaje primarni ključ
Sekundarni jedinstveni identifikator postaje jedinstveni (sekundarni, alternativni) ključ
Veza se transformiše u kolonu - strani (spoljni) ključ i ograničenje stranog (spoljnog) ključa.

Relaciona šema
Konceptualni model baze podataka se prevodi, ili transformiše, u relacioni model baze podataka. To znači da će navedeni entiteti, atributi, veze i jedinstveni identifikatori biti prevedeni u objekte relacione baze podataka.

Svaki od entiteta će biti preveden u šemu tabele, atribut u kolonu, jedinstveni identifikatori će postati primarni ključevi, a veze među entitetima će se transformisati u strane ključeve.

Zabrane imena kod Orakla
Imena kolona i tabela:
- Moraju početi slovom
- Mogu sadržati do 30 alfanumeričkih karaktera
- Ne mogu sadržati blanko znak ili specijalne znake kao “!,” ali znaci “$,” “#,” i “_“ su dozvoljeni.
- Imena tabela moraju biti jedinstvena.
- Imena kolona moraju biti jedinstvena u okviru tabele u kojoj se nalaze.
- Treba izbegavati rezervisane reči. 

Literatura: Fakultet Tehničkih Nauka Čačak
Ostavite komentar

Komentari posetilaca


    Ovaj članak nema komentara.
    Budite prvi koji će ostaviti komentar!