ORA 4: Konvencije za crtanje ER-dijagrama


Najefikasnije je komunicirati sa drugima na način koji svi razumeju. Crtanje ER dijagrama je slično tome, svi crtaju dijagrame po istim pravilima. U ovoj lekciji naučićete da prateći pravila, konstruišete komponente ER-dijagrama koje predstavljaju entitete i atribute.

Pravila za crtanje ER dijagrama:

- Entiteti se predstavljaju “softboksom”, zaobljenim pravougaonikom.
- Imena entiteta su u pravougaonicima.
- Imena su uvek u jednini i sa VELIKIM slovima
- Imena atributa su ispod imena entiteta
- Mandatorni atributi su označeni zvezdicom “*”
- Opcionalni su označeni kružićem “o”
- Jedinstveni identifikatori su označeni tarabicom“#”

   

Veze su linije koje povezuju entitete.
Linije su ili pune ili isprekidane.
Linije se završavaju ili jednostruko (prst) ili razgranato (vranina noga)
Veza se imenuje na oba kraja
Naziv veze je obično glagol

 

Puna linija znači da je veza mandatorna
Isprekiana linija znači da veza opcionalna
Veza KLIJENT naručuje DOGADJAJ je opcionalna za entitet KLIJENT jer možemo imati u evidenciji i potencijalne klijente koji još nisu naručili nijednu proslavu ili žurku, ali je mandatorna za DOGADJAJ jer za svaki događaj moramo imati klijenta od koga ćemo da naplatimo svoj posao. 

Jednostruki završetak veze označava kardinalnost 1.
Višestruki završetak veze označava kardinalnost n (više).
U prevodu, jedan klijent može da naruči više događaja, ali jedan događaj se pravi za samo jednog klijenta. 

Literatura: Fakultet Tehničkih Nauka Čačak
Ostavite komentar

Komentari posetilaca


    Ovaj članak nema komentara.
    Budite prvi koji će ostaviti komentar!