Povezivanje na E-Turista pomoću PHP-a


E-Turista je centralni informacioni sistem za evidentiranje gostiju, koji je od 1.oktobra postao obavezan za koriščenje od strane svih hotela i vlasnika privatnog smeštaja.

E-Turista omogućava kako manuelno evidentiranje gostiju kroz sistem, tako i automatsko evidentiranje iz eksternih web aplikacija pomoću API-ja. 

Obzirom da imamo velikog iskustva u radu sa E-Turista API-jem, i da smo primetili da postojeća dokumentacija nije detaljno razrađena kroz primere, odlučilo smo se da napravimo jedan primer implementacije kroz PHP programski jezik, kako bi programerima koji takođe dolaze u teškoće prilikom povezivanja na E-turista sistem olakšali muke :)

Da bi sve radilo kako treba proverite da li imate instaliran cURL modul na PHP-u, a što se tiće sistema E-Turista tu će Vam biti potrebno korisničko ime i lozinka za pristup sistemu, kao i jedinstveni broj Vašeg ugostiteljskog objekta (broj je dostupan u okviru pretrage ugostiteljskih objekata).


$service_url = "https://www.portal.eturista.gov.rs/eturistwebapi/api/Autentifikacija/PrijavaKorisnickoImeLozinka";
$ch = curl_init($service_url);

// Korisnicko ime i lozinka sa ETurista sistema
$auth = array("korisnickoIme"=>'ET_email', "lozinka"=>'ET_password');
$body = json_encode($auth);

$headers = array();
$headers[] = 'Accept:application/json';
$headers[] = 'Content-Type:application/json';

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);

curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 15);
$data = curl_exec($ch);
$arr = json_decode($data);
$token = $arr->token;
$refreshToken = $arr->refreshToken;

// Check IN
$service_url = "https://www.portal.eturista.gov.rs/eturistwebapi/api/hoteliimport/checkin";
$ch = curl_init($service_url);
$headers = array();
$headers[] = 'Accept:application/json';
$headers[] = 'Authorization:Bearer '.$token;
$headers[] = 'RefreshToken:'.$refreshToken;

$authorization = 'Authorization:Bearer '.$token;
$authorizationRefresh = 'RefreshToken:'.$refreshToken;

$data = array(  
  'OsnovniPodaci' => array (
      'ExternalId' => 'YourWebApp UniqueID',
      'Izmena' => 'false',
			'DaLiJeLiceDomace' => 'true',
			'DaLiJeLiceRodjenoUInostranstvu' => 'false',
			'Ime' => 'Marko',
			'Prezime' => 'Markovic',
			'DatumRodjenja' => '1980-03-18',
			'PolSifra' => 'M',
			'Jmbg' => '',
			'DrzavaRodjenjaAlfa2' => 'RS',
			'DrzavaRodjenjaAlfa3' => '',
			'DrzavljanstvoAlfa2' => '',
			'DrzavljanstvoAlfa3' => '',
			'OpstinaPrebivalistaMaticniBroj' => '71242',
			'OpstinaPrebivalistaNaziv' => 'Чачак',
			'MestoPrebivalistaMaticniBroj' => '746061',
			'MestoPrebivalistaNaziv' => 'Чачак',
			'DrzavaPrebivalistaAlfa2' => 'RS',
			'DrzavaPrebivalistaAlfa3' => ''			
  ),
	'PodaciOBoravku' => array (
      'UgostiteljskiObjekatJedinstveniIdentifikator' => 'ET_ObjectID',
      'VrstaPruzenihUslugaSifra' => '1',
			'NacinDolaskaSifra' => '1',
			'NazivAgencije' => '',
			'BrojSmestajneJedinice' => '2',
			'SpratSmestajneJedinice' => '2',
			'DatumICasDolaska' => '2020-10-07 11:10',
			'PlaniraniDatumOdlaska' => '2020-10-09 11:10',
			'RazlogBoravkaSifra' => '04'
  )
);

$body = json_encode($data);

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json', $authorization, $authorizationRefresh));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 15);
$results = curl_exec($ch);

echo "Podaci sa servera:".$results;


Ukoliko Vam je potreban nov Sistem za upravljanje podacima o Vašim gostima i rezervacijama i želite da koristite automatsku sinhronizaciju sa E-Turista sistemom, kontaktirajte nas radi eventualne saradnje. Imamo višegodišnje iskustvo u radu sa ljudima iz industrije turizma, te smo u prilici da Vam ponudimo rešenje prilagođeno tačno Vašim potrebama, vodeći računa da svi podaci bnudu validni i za eksportovanje u druge sisteme, kao što je na primer E-Turista, ili Booking.com i slično.
Ostavite komentar

Komentari posetilaca


  Ovaj članak nema komentara.
  Budite prvi koji će ostaviti komentar!