PHP funkcija za računanje veličine foldera


Ovom funkcijom možete izračunati veličinu foldera (i svih njegovih fajlova i podfoldera), što može biti korisno recimo prilikom kontrole potršnje resursa na serveru. Veličina je data u gigabajtima.


function getDirectorySize($path)
{
 $totalsize = 0;
 $totalcount = 0;
 $dircount = 0;
 if($handle = opendir($path))
 {
	while (false !== ($file = readdir($handle)))
	{
	 $nextpath = $path . '/' . $file;
	 if($file != '.' && $file != '..' && !is_link ($nextpath))
	 {
		if(is_dir($nextpath))
		{
		 $dircount++;
		 $result = getDirectorySize($nextpath);
		 $totalsize += $result['size'];
		 $totalcount += $result['count'];
		 $dircount += $result['dircount'];
		}
		else if(is_file ($nextpath))
		{
		 $totalsize += filesize ($nextpath);
		 $totalcount++;
		}
	 }
	}
 }
 closedir($handle);
 $total['size'] = $totalsize;
 $total['count'] = $totalcount;
 $total['dircount'] = $dircount;
 
 $ret = round($totalsize/1024/1024,0);
 return $ret;
}Ostavite komentar

Komentari posetilaca


 • Darko Petrović | 02.10.2017 15:47

  Radi, testirana je, path stavi npr ovako: getDirectorySize('../files/');

 • Popp | 02.10.2017 15:37

  Funkcija ili ne radi ili ja ne znam kako path da stavim.