SQL 2: Kreiranje baze podataka i tabela


Naučili smo da se konektujemo na bazu podataka, ali ne kako i da je kreiramo. Upit za kreiranje baze je prilično jednostavan, ali da bismo zapravo kreirali funkcionalnu bazu podataka, moramo se upoznati i sa modelovanjem sistema.

Kreiranje baze podataka

Za kreiranje baze podataka koristimo SQL komandu CREATE DATABASE.


CREATE DATABASE ime_baze;

Sledeći primer će uz pomoć PHP-a kreirati bazu podataka pod imenom "mojabaza".


$konekcija = mysql_connect("localhost","darko","abc123");
if (!$konekcija)
{
	die('Greska: ' . mysql_error());
}
if (mysql_query("CREATE DATABASE mojabaza",$konekcija))
{
	echo "Baza je kreirana";
}
else
{
	echo "Greska pri kreiranju: " . mysql_error();
}
mysql_close($konekcija);

 

Kreiranje tabele u bazi podataka

Za kreiranje tabele u bazi podataka koristimo SQL komandu CREATE TABLE.


CREATE TABLE ime_tabele 
(
   ime_kolone1 tip_podatka,
   ime_kolone2 tip_podatka,
   ime_kolone3 tip_podatka,
....
);

Sledeći primer će uz pomoć PHP-a kreirati tabelu "Korisnici" sa tri kolone i to: "Ime", "Prezime" i "Godine".


$konekcija = mysql_connect("localhost","darko","abc123");
if (!$konekcija)
{
	die('Greska u konekciji: ' . mysql_error());
}
// Kreiramo bazu mojabaza
if (mysql_query("CREATE DATABASE mojabaza", $konekcija))
{
	echo "Baza je kreirana";
}
else
{
	echo "Greska pri kreiranju: " . mysql_error();
}
// Kreiramo tabelu Korisnici
mysql_select_db("mojabaza", $konekcija);
$sql = "CREATE TABLE Korisnici
(
   Ime varchar(15),
   Prezime varchar(15),
   Godine int
)";
// Izvrsavanje SQL upita
mysql_query($sql,$konekcija);
mysql_close($konekcija);

 

Kratko objašnjenje PHP kôda:
- Nakon uspostavljene konekcije kreirali smo bazu podataka "mojabaza"
- Pomoću if - else grana prikazujemo "status" kreirane baze.
- Sada, pomoću PHP funkcije mysql_select_db selektujemo kreiranu bazu.
- U promenljivu $sql upisujemo SQL upit (query)
- Pomoću mysql_query() funkcije izvršavamo upit
- Najzad, zatvaramo konekciju funkcijom mysql_close();Ostavite komentar

Komentari posetilaca


    Ovaj članak nema komentara.
    Budite prvi koji će ostaviti komentar!