SQL 1: Uvod u MySQL i konekcija na bazu


MySQL je sistem za upravljanje bazama podataka. Ima široku upotrebu jer je potpuno besplatan i veoma moćan sistem. Nastao je 1995. godine, a od 2009. godine je u vlasništvu Oracle korporacije.

Za upravljanje MySQL bazama podataka koristi se SQL (Structured Query Language) jezik. To je struktruisani jezik upita, te se sve operacije vrše preko upita (Query).

Upit (Query) je pitanje ili zahtev. Preko upita saopštavamo bazi podataka šta od nje zahtevamo.

PHP je programski jezik pomoću kojeg se kreiraju skripte koje će se izvršavati na serveru. Pomoću ovog jezika moguće je povezati se sa MySQL bazom podataka, izvršavati SQL upiti i vršiti prikaz rezultata a pri tome koristiti sve prednosti koje ima svaki progranmski jezik, bio on objektno orijentisan ili ne.

 

Konekcija na bazu podataka

Morate obezbediti konekciju na bazu podataka pre nego što počnete da vršite operacije nad njom. To se u PHP-u postiže funkcijom mysql_connect()


mysql_connect(ime_servera, korisnicko_ime, lozinka);

Sledeći primer kreira konekciju na bazu i čuva je u promenljivoj "$konekcija":


$konekcija = mysql_connect("localhost","darko","abc123");
if (!$konekcija) // Proverava da li $konekcija postoji
{
	die("Greska u konekciji: " . mysql_error());
}Kratko objašnjenje PHP kôda:
- Promenljive u PHP-u se obeležavaju sa $naziv_promenljive;
- U promenljivu $konekcija smo smestili PHP funkciju mysql_connect();
- Pomoću if grane proverili smo da li $konekcija postoji
- Komentari (linijski) se u PHP-u označavaju sa //
- Funkcija die() prikazuje poruku i prekida izvršavanje skripte (programa)
- Ako $konekcija ne postoji (provereno sa ! operatorom) prikazaće se poruka o grešci.Ostavite komentar

Komentari posetilaca


    Ovaj članak nema komentara.
    Budite prvi koji će ostaviti komentar!