PHP metoda za proveru E-mail adrese


Ova metoda je jedna od najkorišćenijih PHP metoda. Ona najpre proverava da li je uneta e-mail adresa u odgovarajućem formatu (name@email.com), a zatim proverava MX podatke o domenu, kao dodatni vid validacije.


<?php
function checkMail($email, $test_mx = false) // Postaviti da li je potrebna MX provera ili ne
{
	if(eregi("^([_a-z0-9-]+)(.[_a-z0-9-]+)*@([a-z0-9-]+)(.[a-z0-9-]+)*(.[a-z]{2,4})$", $email))
	{
		if($test_mx)
		{
			list($username, $domain) = split("@", $email);
			return getmxrr($domain, $mxrecords);
		}
		else
			return true;
	}
	else
		return false;
}
?>Ostavite komentar

Komentari posetilaca


    Ovaj članak nema komentara.
    Budite prvi koji će ostaviti komentar!