PHP metoda za generisanje Random stringa


Slučajno generisani string (Random string) može biti koristan pri kreiranju Captcha zaštite, ili pri kreiranju bilo kakvih tajnih stringova. Recimo, često vidimo random string kao link za aktivaciju e-mail adrese.


<?php
function generateRandomString($brojKaraktera)
{
	$chars= "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789";
	srand((double)microtime()*1000000);
	for($i=0; $i<$brojKaraktera; $i++) {
	  $rand.= $chars[rand()%strlen($chars)];
	}
	return $rand;
}
// Primer upotrebe
echo  generateRandomString(4); // Parametar je integer
// Output: 4PUN

echo  generateRandomString(8); // Parametar je integer
// Output: 2ZKHZ8TAZGX2
?>
Ostavite komentar

Komentari posetilaca


    Ovaj članak nema komentara.
    Budite prvi koji će ostaviti komentar!