MyCMS - Multifunkcionalni sistem za upravljanje sadržajem sajta

MyCMS je multifunkcionalni sistem za upravljanje sadržajem Vašeg web sajta. On omogućava klijentima da na jednostavan način upravljaju gotovo celokupnim sadržajem svog sajta od kreiranje strukture menija i podmenija, postavljanja pozadinskih fotografija, dodavanje više tipova stranica u sajt itd. U sistem je uključen i podsistem za višejezičnost sajta, te na ovaj način svojim posetiocima možete omogućiti da sadržaj Vašeg sajta čitaju i na drugim jezicima.

Ono što je jako bitno je to da je ovaj sistem veoma jednostavan za korišćenje i da je prilagođen svim klijentima bez obzira na nivo njihovog poznavanja informatike i osposobljenosti za rad na računaru. Admin panel je pregledan, sve je napisano na srpskom jeziku, i klijent dobija jasne poruke o statusima svih akcija koje je izveo nad aplikacijom.

Takođe, sistem se uvek može dodatno nadograđivati u zavisnosti od potreba klijenta. Ukoliko klijent nije zadovoljan određenom opcijom sistema ili pak želi neku novu opciju, naš tim je uvek spreman da reši takve zahteve.

Upotreba sistema se vrši kroz 3 jednostavne operacije: Najpre se kreira struktura menija i podmenija, zatim se kreiraju stranice aplikacije prema određenom tipu i na kraju se stranice povežu sa odgovarajućim menijem odnosno podmenijem

MyCMS se može kupiti u paketu sa dizajnom sajta, ali se može i nadograditi na neki postojeći sajt.

Sve naše proizvode odlikuje:

MyCMS na delu...